Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Styrelsens sammansättning 2012

Ordförande
Inga-Britt Bolk
Telefon: 070-363 87 54
Klubbmästare
Lenor Holgersson
Telefon: 070-365 87 54
Kassör
Nils Bolk
Sekreterare
Calle Edholm
Ledamot
Birgitta Svantesson
Ledamot
Anders Jönestam
Suppleant
Göran Berg
Suppleant
Siv Rönnholm
Adress till styrelsen
Sollentuna Gammaldansförening
c/o Nils Bolk
Vältvägen 3, 1 tr
175 44  Järfälla

E-post: sollentuna.gdf@gmail.com

Plusgiro: 86 26 97 – 0