Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Bli medlem

 

Anmälan per telefon:  070-363 87 54,  070-365 87 54

eller

via e-post: sollentuna.gdf@gmail.com

eller

betala in 50 kronor på plusgiro 86 26 97 – 0

 

Uppge namn, adress och telefonnummer.